Rola sond kosmicznych w poznawaniu wszechświata

Sondy kosmiczne, które są najdalej zapuszczonymi w odległe krańce kosmosu obiektami powstałymi na Ziemi odegrały nieocenioną rolę w jego odkrywaniu. Nowoczesne technologie pozwalają na stałe utrzymywanie kontaktu z obiektami wypuszczonymi w przestrzeń międzyplanetarną, które przez lata mogą relacjonować swoją podróż przesyłając fotografie z niezbadanych jeszcze punktów i obiektów. Kilka z ich misji miało szczególne znaczenie w poznaniu wszechświata.

 

kosmos

Pierwszą pomyślnie wystrzeloną w kosmos sondą kosmiczną była Mariner 2, a miało to miejsce w 1962 roku. 14 grudnia zbliżyła się do Wenus, dzięki czemu udało się dowieść, ze planeta ta obraca się w kierunku przeciwnych do ruchu wokół Słońca.

 

Dziesięć lat później wystrzelono sondy Pioneer 10 i Pioneer 11, będące pierwszymi, które opuściły Układ Słoneczny. Pierwsza z nich przekazała na Ziemię zdjęcia Jowisza i jako pierwsza przeleciała przez pas planetoid. Druga po ominięciu Jowisza doleciała do Saturna, badając dokładniej złożoność jego pierścieni.

 

W 1973 roku radziecki łazik Łunochod 2 dostarczony na Księżyc sondą kosmiczną Łuna 21 przesłał ponad 80 000 zdjęć tego ciała niebieskiego, pokonując na nim odległość 37 kilometrów. Poszukiwania życia na Marsie rozpoczęły się natomiast już w 1975 roku, w tym celu wystrzelono w kosmos dwie sondy Viking. Sonda na powierzchni planety wylądowała później niż pierwotnie planowano. Miało to miejsce 20 lipca, a zdjęcia zaczęła przekazywać już 25 sekund po wylądowaniu. Viking 2 natomiast, podobnie jak swój poprzednik zakończył misję pełnym sukcesem. Podczas jego pobytu na Marsie udało się wykonać wiele zdjęć, przeprowadzić badania meteorologiczne, sejsmologiczne, zbadać skład chemiczny, właściwości magnetyczne i fizyczne marsjańskiej atmosfery, zbadać próbki gruntu. Żadna z misji nie potwierdziła, iż na Marsie występują lub występowały jakiekolwiek oznaki życia.

 

Sonda Voyager 1 została wystrzelona w 1977 roku, a w 2015 dzieliła ją od Ziemi odległość 130 au (jedn. astronomiczna odpowiadająca odległości 149 597 870 700 m, co w przybliżeniu odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca), co oznacza, że na początku roku była ona najdalej znajdującym się od naszej planety i ciągle działającym obiektem wysłanym przez człowieka w kosmos. Pierwotnie sonda ta miała za zadanie dalsze badania Saturna i Jowisza, a po zakończeniu misji jej kolejnym celem jest badanie najdalszych zakątków heliosfery.

 

W 1989 roku amerykanie wystrzelili bezzałogową sondę Galileo, przeznaczona do badania Jowisza, jego księżyców i pierścieni. Podczas misji sonda wykonała również obserwację Wenus, Ziemi i Księżyca.

 

Kolejnymi ważnymi misjami w odkrywaniu wszechświata były te z 2004 roku i sondy wystrzelone w celu badania powierzchni Marsa, w 2005 roku wylądowanie takiego obiektu na Tytanie, czyli największym naturalnym satelicie Saturna, badanie Plutona przez sondę New Horizons wysłanej w 2006 roku, której udało się przelecieć obok niego w lipcu tego roku, czy badanie powierzchni Marsa przez łazik Curiosity w 2011 roku.